Uloga organizacija civilnog društva (OCD) u procesu pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine

Prezentaciju pod nazivom "Uloga organizacija civilnog društva (OCD) u procesu pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine" održao je dipl. inž. Igor Jezdimirović 20. decembra 2011. godine u sklopu svečane prezentacije Strategije aproksimacije u oblasti zaštite životne sredine Republike Srbije održane u maloj sali Narodnog parlamenta. 

 

Beograd 20.12.2011. Narodni parlament