Izrada Lokalnog akcionog plana politike za mlade grada Novog Sada

Gradsko veće Grada Novog Sada 3. septembra 2009. godine prihvatilo je Informaciju o potrebi pristupanja izradi Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada i zadužilo Gradsku upravu za sport i omladinu da uputi Javni poziv organizacijama i udruženjima mladih, učeničkim i studentskim parlamentima, ustanovama, institucijama i organizacijama koje u okviru svoje delatnosti imaju programe namenjene mladima, ali i zainteresovanim grupama, pojedincima i pojedinkama starim između 14 i 30 godina da se uključe u proces izrade LAPa.

 

Nakon isteka roka za prijavu, Gradonačelnik Grada Novog Sada obrazovao je i imenovao Komisiju za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada u čijem radu partnerski učestvuju najviši predstavnici i predstavnice gradske vlasti i gradske uprave i mladi koji su izrazili interesovanje za učešÄ‡e u ovom značajnom procesu i prijavili se putem javnog poziva: predstavnici i predstavnice trideset organizacija mladih i za mlade, šest srednjih škola, tri studentske organizacije, osam ustanova i institucija, kao i mladi društveno aktivni na neki drugi način.

 

Komisija broji 134 člana i članice i radi u 11 radnih grupa:

 1. Obrazovanje mladih
 2. Zapošljavanje mladih
 3. Zdravlje mladih
 4. Kultura
 5. Slobodno vreme mladih
 6. Bezbednost mladih
 7. Aktivno uključivanje mladih u društvo i izgradnju civilnog društva
 8. Volonterski rad
 9. Mobilnost i informisanje mladih
 10. Zaštita životne sredine i održivi razvoj
 11. Socijalna politika prema mladima.

Svaka radna grupa ima: predsednika/cu radne grupe - član/ica Gradskog veća, zamenika/cu predsednika radne grupe - načelnik/ca gradske uprave, koordinatora/ku radne grupe - predstanik/ca omladinske organizacije, zamenika/cu koordinatora radne grupe - predstanik/ca omladinske organizacije, članovi/ice - osobe koje su se prijavile putem javnog poziva

 

 Koordinacija radne grupom za Zaštitu životne sredine i održivi razvoj poverena je "Inženejrima zaštite životne sredine" i Igoru Jezdimiroviću.

 

Informacije o članovima radne krupe kao i zapisnici sa sastanaka mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Kancelarije za mlade Novog Sada, odakle su preuzete i ove informacije.

 

« nazad na projekte