Mobilna laboratorija za ispitivanje stanja površinskih voda

U sklopu projekta „ Misli globalno, meri i edukuj lokalno“ sprovedenog 2008. godine zahvaljujući podršci Ministarstva za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj opremljena je i puštena u rad mobilna laboratorija za ispitivanje površinskih voda.

 

Projekat „ Misli globalno, meri i edukuj lokalno“ nastavak je projekata „Rastao sam pored Dunava...“ sprovedenog 2007. godine koji su „Inženjeri zaštite životne sredine“ uspešno sproveli u saradnji sa Interkulturalnim centorm Brod Teatar, Studentskim kulturnim centorm – Novi Sad, organizacijom ARCI, Razvojnim fodom za mlade i Organiozacijom „Radovi u toku“, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

 

Cilj projekta su bili MONITORING stanja površinskih voda na mestima koja nisu u redovnom sistemu monitoringa površinskih voda Republičkog hidrometerološkog zavoda, EDUKACIJA lokalnog stanovništva i mladih u mestima na kojima će se vršiti uzorkovanje, PROMOCIJA zaštite i unapreÄ‘enja stanja voda i vodotokova u Srbiji i IMPLEMENTACIJE Arhunske konvencije u praksi na lokalnom nivou.

 

Mobilna laboratorija bila je smeštena na BROD TEATRA i tokom njegove plovidbe PLOVNIM PUTEVIMA VOJVODINE 2008. godine kanalima i rekama Vojvodine došla do sledećih rezultata merenja.   

 

 

Dobijeni rezultati analiza monitoringa površinskih vodotokova Vojvodine – 2008. godine

 

 

Merenje površinskih voda u sklopu plovidbe BROD TEATRA i PLOVNIH PUTEVA VOJVODINE planirano je da se vrši svake godine i da se u skladu sa mogućnostima mobilna laboratorije modernizuje i proširuje kako bi se stekao što bolji i precizniji uvid zagaÄ‘ujućih materija i zaaÄ‘ivača koji ugrožavaju vodotokove u Srbiji.

 

« nazad na projekte