Proces izrade Akcionog plana Politike za mlade u AP Vojvodini

Proces izrade Politike za mlade u Vojvodini, zajedno sa Akcionim planom za njegovu realizaciju pokrenut je 2002 godine i uspešno je nastavio da bude sprovoÄ‘en u periodu od 2005 – 2008. godine nakon  usvajanja u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja je i svake godine u svom budžetu predviÄ‘ala sredstva za njegovo sprovoÄ‘enje.

 

Akcioni plan politike za mlade bio je prvi dokument u Republici Srbiji koji se odnosio na mlade i kao takav zacrtao je put daljeg razvoja omladinske politike u celoj Srbiji. U periodu od 2002. godine do danas prošlo je osam godina u kojima su se mnoge okolnosti promenile: 2008. godine doneta je Nacionalna strategija za mlade, otvorene su mnogobrojne lokalne i regionalne kancelarije za mlade, doneti mnogi Lokalni akcioni planovi za mlade, 2005. godine otvorena je mogućnost dobijanja direktne podrške od strane Evropske komisije i programa „Mladi 2000-2006“ i „Mladi u Akciji 2007 - 2013“...

 

Tokom svih ovih promena Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini 2005-2008. godine bio je proces koji je trajao i nastavio sa svojom realizacijom, uvažavajući novonastale okolnosti u meri koja je bila moguća.

 

Projekat „ Izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu od 2010 - 2014. godine“ ima za cilj da pripremi i prezentuje nadležnima predlog Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2010 - 2014. i da u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladininu i drugim Sekretarijatima, institucijama i organizacijama prati javnu raspravu, implementira preporuke i sugestije i pomogne da se uobliči konačan predlog dokumenta Akcionog plana politile za mlade u AP Vojvodini 2010-2014.

 

Tokom realizacije projekta naročito će se voditi računa o procesu pridruživanju Evropskoj uniji i koracima koji Vojvodinu na tom putu u oblasti mladih očekuju. Tokom projekta biće organizovani radni sastanci, učestvovaće se na javnim raspravama koje budu organizovane od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, izraditi radna verzija dokumenta i pružiti podrška Sekretarijatu u formulisanju konačne verzije dokumenta, proširiti saradnja sa institucijama i organizacijama mladih i za mlade. U sklopu projekta organizovaće se i poseta predstavnika Nacionalne agencije za evropske obrazovne programe i mobilnost Republike Makedonije. Cilj ove posete je da se prenesu iskustva u korišÄ‡enju programa Evropske unije namenjenih mladima i uslovima koje treba zadovoljiti kako bi se ti programi mogli koristiti.

 

Realizacija samog projekta biće u velikoj meri participativna i otvorena, a najvažniji rezultat projekta jeste funkcionalan, realističan, primeren i ostvariv dokument „Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini u periodu od 2010 do 2014. godine“, koji bi do kraja 2010. godine bio usvojen u Skupštini AP Vojvodine. Tokom realizacije projekta ostvariće se puna saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu.       

 

„Inženjeri zaštite životne sredine“ poveren je ovaj značajan proces. Radi uspešne realizacije angažovani su aktivni i stručni mladi ljudi koji u svakoj od oblasti mogu da daju značajan doprinos. Svi oni okupljeni su u tim projekta koji će tokom 2010. godine zajednčki raditi na projektu.

 

Tim projekta:

 

Koordinator projekta: Igor Jezdimirović - Koordinacija celokupnih aktivnosti i finansija

Asistent na projektu  i koordinator rada stručnih saradnika: Višnja Nežić – Koordinacija rada stručnih saradnika

Tehnička podrška: Biljana Rakić - tehnička podrša prilikom sprovoÄ‘enja celokupnog projekta.


Stručni saradnici i saradnice po tematskim oblastima:

1. Obrazovanje mladih – Helena Hiršenberger

2. Zapošljavanje mladih – Dorijan Petrić

3. Zdravlje mladih - Tamara Borovica

4. Kultura i slobodno vreme mladih – Vladimir Kozbašić

5. Aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam - Marijana Rodić

6. Mobilnost i informisanje mladih - Milica Paskulov

7. Ekologija i održivi razvoj - Igor Jezdimirović

8. Socijalna politika prema mladima - Biljana Rakić

9. Bezbednost mladih - Milisav Milinković

 

 Javna rasprava Radne verzije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2010-2014. godine
Nakon usaglašavanja Radne verzije Akcionog plana izmeÄ‘u Stručnih saradnika i Pokrajinskih sekretarijata započeta je javna rasprava koje je sprovedena na teriotoriji cele AP Vojvodine. Svi zainteresovani imali su priliku da daju svoje komentare i sugestije na dokument putem internet portala www.omladin.info ili putem javnih rasprava i to po sledećem rasporedu:

    * 19 maj - ÄŒoka
    * 26. maj - Novi Kneževac
    * 1. jun - Sombor
    * 4. jun - Kikinda
    * 7. jun - Subotica
    * 9. jun - Pančevo
    * 10 jun - Novi Sad
    * 14. jun – Sremska Mitrovica
    * 15 jun - Zrenjanin

Na svakoj od javnih rasprava bili su prisutni predstavnici stručnih saradnika, loklanog organizatora i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Nakon prikupljana svih komentara i sugestija konačna verzija Akcionog plana usaglašena je sa resornim Sekretarijatima i upućena na usvajanje.

Kao završni deo ovog procesa 23. Septembra 2010. godine će se u Skupštini AP Vojvodine održati Konferencija "Politika za mlade - iskustva iz regiona"

 

 

 

 

« nazad na projekte