Realizovane aktivnosi u periodu 2005-2006. godina

2006

 

U toku prve godine svoga rada „Inženjeri zaštite životne sredine“ potrudili su se da razviju svoje kapaciteta i aktivno doprinesu razvoju ekološke svesti, uspostavili saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu i postali zvanična „European Voluntary Service - Hosting Organization“. Prvi EVS volonter u "Inženjerima zaštite životne sredine" bio je Sergej Trofimov iz Estonije, koji je boravio u Srbiji od 18. decembra 2006. godine do 28. aprila 2007. godine. 

   

 

Sastanak organizacija civilnog društva koje su prošle u drugi krug nacionalnog granting programa SECTOR

Beograd, Srbija, 22. decembar 2006. godine

 

Tokom oktobra meseca Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) je uz podršku Švedske agencije za meÄ‘unarodnu saradnju (SIDA) objavio konkurs za predloga projekata u okviru programa za podršku organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave urbanom životnom sredinom i održivim razvojem u regionu Zapadnog Balkana.

 

„Inženjeri zaštite životne sredine“ poslali su nacrt predloga projekta za ovaj konkurs i prošli u drugi krug konkursa, gde su pozvani da pripreme detaljan predlog projekta i prisustvuju ovom pripremnom sastanku. Sastanku je prisustvovalo dva predstavnika „Inženjera zaštite životne sredine“ i jedan predstavnik partnerske organizacije. Glavna tema sastanka bila je izrada finalnih predloga projekata, uslovi i obaveze narativnog i finansijskog izveštavanja, kao i saradnja sa medijima.

 

Contact making seminar „YOUTH Program and Ecology“

Dragalevci, Sofia, Bulgaria, 14-18 decembar 2006

 

Cilj kontakt seminara bio je okupljanje mladih lidera, ostvarivanje novih kontakata i partnerstava iz kojih će se razviti budući projekti u oblasti zaštite životne sredine, a koji bi dobili podršku novog programa Evropske komisije „Youth in Action“.

 

Kontakt seminar poslužio je i da se formalno osnuje mreža „Europian Network for Eco-Youth“ (ENEY) koja okuplja organizacije koje su aktivne u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a jedna od primarnih ciljnih grupa su im mladi.

Mreža će se baviti aktivnim promovisanjem uključivanja mladih u zaštitu i unapreÄ‘enje zaštite životne sredine, kao i organizacijom meÄ‘unarodnih projekata.

 

„Europian Network for Eco-Youth“ predstavlja virtualnu platformu organizacija koje se bave životnom sredinom. ENEY pruža mogucnosti kontaktiranja drugih organizacija u Evropi, razmenu iskustava, raÄ‘anje zajedničkih ideja, uz zajednički rad koji uključuje i aktivan rad sa volonterima.

 

Aktivnosti ENEY-a ce obuhvatati kampanje, treninge, kurseve, grupne radove, razmene, organizovanja volonterskih radova uz publikaciju navedenih na Evropskom nivou.

 

Tokom četvorodnevnog seminara razmatrana je struktura i filozofija ENEY-a, razvijana je ideja o zajedničkim ciljevima i željenim rezultatima, planirane buduće aktivnosti i metode koje će se koristiti i pomoći razvoj ENEY-a i dati su predlozi za buduće projekte.

 

Organizator: „Sand-Glass Foundation“, Sofia, Bugarska www.sand-glas.org

Donator: YOUTH Programme, Nacionalna Agencija BugarskeYouth Exchange – „Trees save, teenagers speak: Earthquake-Tree-Europe“

Istambul, Turska, 02 – 11. decembar 2006. godine

 

Omladinska razmena je bila posvećena ulozi flore i šumskog pokrivača na smenjenje uticaja zemljoitresa u trusnim područjima. U omladisnkoj razmeni je učestvovalo pet zemalja (Turska, Litvanija, Makedonija, Poljska i Srbija) sa po pet učesnika i jednim omladinskim liderom.

 

Omladinska razmena prošla je u prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, a učesnici su pored novih saznanja imali prilike da se u poznaju sa kulturno-istorijskim nasleÄ‘em Istambula, jedinog grada na dva kontinenta.

 

Kako je omladinska razmena bila posvećena drvetu kao zaštitniku od zemljotresa i mladima kao budućnosti planete, učesnici su iskoristili priliku i posadili nekoliko izdanaka u azijskom delu Istambula.

 

Pored razmene iskustava, svaka grupa učesnika prezentovala je ostalim učesnicima svoju kulturu i običaje.

Predstavnici „Inženjera zaštite životne sredine“ prezentovali su prvu pomoć u slučaju zemljotresa, Srpsku kulturu, običaje i hranu, kao i veoma razvijen smisao za šalu i druženje.

 

Organizator: Green Environment Group, Istambul, Turska

Donator: YOUTH Programme, Nacionalna Agencija TurskeSeminar “UčešÄ‡e javnosti u procedurama od značaja za zaštitu životne sredine”

Vršac, Srbija, 07. - 08. novembra 2006. godine

 

U okviru unapreÄ‘enja kapaciteta nevladinih organizacija Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) organizovao je seminar „UčešÄ‡e javnosti u procedurama od značaja za zaštitu životne sredine” na kome je akcenat stavljen na učešÄ‡e javnosti u postupku procene uticaja na životnu sredinu, stratešku procenu uticaja na životnu sredinu i integrisano sprečavanje i kontrolu zagaÄ‘enja u Republici Srbiji. Predstavljeni su i pojedini primeri iz prakse, a učesnici su imali mogućnosti i za praktičan rad u radnim grupama. Seminaru je prisustvovao jedan predstavnik „Inženjera zaštite životne sredine“

 

Organizator:

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) www.recyu.org

 


Seminar „Power is Youth“

Novi Sad, Srbija, 6. – 10. jul 2006. godine

 

Seminar je organizovan sa ciljem da se učesnicima približe mogućnosti koje mladi imaju u implementaciji održivog razvoja, kao i da se pokaže koliko je važna meÄ‘unarodna saradnja na rešavanju globalnih problema, kao što su klimatske promene i zaštite životne sredine.

Cilj seminara je bio i da se mladima iz inostranstva pord učešÄ‡a na seminaru omogući da borave u Novom Sadu za vreme najvećeg muzičkog festivala u jugoistočnoj Evropi „EXIT FEST 06“ Seminaru je prisustvovalo preko sto mladih iz preko petnaest zemalja.

Iako je ovo bio prvi samostalno organizovani seminar od strane „Inženjera zaštite životne sredine“ utisci učlesnika i projektnog tima su bili pozitivni, ispunjeni dobrim druženjem i velikim iskustvom za buduće aktivnosti.

 


2005

Seminar “Izgradnja kapaciteta održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi - Studentska inicijativa" -

Novi Sad

, Srbija, 09. – 13. decembar 2005. godine

„Inženjeri zaštite životne sredine“ bili su ko-organizatori ovog meÄ‘unarodnog seminara, koji je okupio oko 30 studenata iz devet zemalja (Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovačke, Nemačke, Rumunije, Švajcarske i Srbije).

 

 

 

Seminar je imao za cilj da prisutnim studentima predstavi aktuelne prombleme u oblasti održivog razvoija i zaštite životne sredine, kao i da ih motiviše da se ovom tematikom aktivno bave u svojim sredinama i univerzitetima.

 

 

 

Organizator seminara:

 

 

„Inženjeri zaštite životne sredine“ 

 

 

Studentska unije Univerziteta u Novom Sadu 

 

 

 

 

Donatori:

 

Univerzitet u Novom Sadu

www.ns.ac.yu

 

Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine

www.gradnovisad.org.yu

 

Fakultet tehničkih nauka

www.ftn.ns.ac.yu

 

 

« nazad na projekte