„Štrand trenutak za zdrav eko kutak“

Projekat „Štrand trenutak za zdrav eko kutak“ sproveli su „Inženjeri zaštite životne sredine“ u saradnji sa JKP „Gradsko Zelenilo“ i podršku Grada Novog Sada i Gradske uprave za zaštitu životne sredine .

 

Aktivnosti na projektu sprovedene su u periodu od 1. maja do 30. septembra 2009. sa desne strane mosta Sloboda na kupalištu „Štrand“, pored košarkaških terena, gde je JKP „Gradsko zelenilo“ kao partner na projektu ustupilo prostor „Inženjima zaštite životne sredine“. Prostor koje je ustupljen brendiran je i označen kao „Zdrav eko-kutak“ i tu su sprovedene sve aktivnosti planirane projektom.

 

Tokom projekta sprovedeno je 50 edukativno-informativnih programa namenjenih i prilagoÄ‘enih svim uzrastnim kategorijama sa posebnim akcentom na decu i mlade. Obuhvaćene su tematske celine: Zaštita životne sredine, Reciklaža, Biodiverzitet, Održivi razvoj, Klimatske promene i Energetska efikasnost, Zdravlje, Zdrava ishrana, Fizička aktivnost, Nega tela i duha, Rekreacija, Organska proizvodnja, i u okviru svake tematske celine sproveden je bogat spektar aktivnosti kako bi se učesnicima što bliže i verodostojnije prikazao njihov značaj i primena u svakodnevnom životu. U pojedinim oblastima kao gosti učestvovali su stručnjaci iz datih oblasti kako bi svojim znanjem i autoritetom doprineli kvalitetu aktivnosti.

 

Na početku programskog dana kada su vremenske prilike to dozvoljavale prisutni su zajedno sa apsolventima fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja  sprovodili jutarnje vežbanje . Program koji se sprovodi od 9 do 10 časova ujutru obuhvatao je jutarnju gimanstika, korektivna gimnastika, vežbe uz muziku, vežbe istezanja itd. Jutarnji program se prilagoÄ‘ava veličini grupe, uzrastu, kao i vremenskim uslovima. Na kraju jutarnjih aktivnosti, učesnici/e mogli su da se osveženje limunadom i sokom od zove i informišu o predstojećim aktivnostim.

 

Tokom ostalog dela dana projektni tim nastavljao je sa sprovoÄ‘enjem aktivnosti vezanih za temu koja je odreÄ‘ena za taj dan i to u vidu radionica, aktivnog učešÄ‡a prisutnih, predavanja, prezentacija, diskusija, vežbi, igara itd... Posetioci kupališta „Štrand“ upoznati su sa ekološkom i zdravom hranom i ishranom, organizacijama i institucijama koje se bave zdravljem, fizičkom aktivnosti i zaštitom životne sredine i održivog razvoja, kao i aktivnostima koje svakodnevno, sami mogu da sprovode sa ciljem zaštite i unapreÄ‘enja svog života i životne sredine.

 

Propagandni i edukativni materijal koji je deljen tokom programskih dana doprineo je  podizanju svesti i edukaciji posetilaca i nakon završetka projekta.

 

Projekat je izazvao posebno ineresovanje najmlaÄ‘ih ali i ostalih sugraÄ‘ana pa se nadamo da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo sa aktivnostima na edukaciji i informisanju novosaÄ‘ana i novosaÄ‘anki o zaštiti životne sredine, održivom razvoju i zdravim stilovima života.

 

« nazad na projekte