ZELENA BIBLIOTEKA

 

Tokom šestogodišnjeg aktivnog rada, pre svega na polju zaštite životne sredine, ali i kroz brojne projekte namenjene mladima, Udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine" napravilo je vrednu kolekciju knjiga, publikacija, priručnika, izveštaja, časopisa i drugog štampanog materijala koja trenutno broji više od 500 naslova.
 
"ZELENA BIBLIOTEKA" smeštena je u prostorijama Udruženja "Inženjera zaštite životne sredine" u ulici Jovana Cvijića broj 7/I u Novom Sadu.
 
Radno vreme biblioteke: utorak 12.00 - 14.00 časova
                                             Äetvrtak 12.00 - 14.00 časova.
 
Telefon biblioteke, dostupan svakog dana u periodu od 12.00-14.00, je 064 044 1587, a e-mail adresa eegnovisad@gmail.com.
 
Svi zainteresovani građani i građanke knjige mogu pregledati i čitati u samoj biblioteci ili ih pozajmiti na 15 odnosno 30 dana.
Na sajtu Udruženja "Inženjeri zaštite životne sredine" www.activity4sustainability.org nalazi se kompletna e-baza knjiga, u programu Microsoft Office Excel, dok se na stranici udruženja na društvenoj mreži Facebook (Eeg Novi Sad)  nalaze i slike svih izdanja, sa osnovnim podacima i brojem pod kojim su zavedena u biblioteci.
 
"ZELENA BIBLIOTEKA" ima tri osnovne celine:
1. Zaštita životne sredine (sa posebnim oblastima: Zaštita prirode i biodiverziteta, Energetska efikasnost, Voda, Održivi razvoj, Upravljanje otpadom, Zdravi stilovi života)
2. Evropske integracije
3. Omladinski rad
 
Rad "Zelene biblioteke" podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine kroz projekat „Znanjem do zaštite životne sredine“ .
 
DOBRODOŠLI !!!
 
Pozivaju se sve organizacije i institucije koje imaju izdanja u oblastima kojima je biblioteka posvećena da nas kontaktiraju kako bi se i njihova izdanja našla u ponudi „Zelene biblioteke“ na obostrano zadovoljstvo.
« nazad na projekte