Energetski efiksno društvo - cilj kome štedimo

Naziv publikacije: Energetski efikasno društvo - cilj kome težimoJezik publikacije: Srpski


 


Izdavač: Inženjeri zaštite životne sredine


 


Ilustracije: Radovi učenika/ca osnovnih i srednjih škola Vojvodine, pristiglih na likovni konkurs \"Energetski efikasno društvo - cilj kome težimo\"Tekst: Jovo Jelić, Centar TeslaDizajn: RBL studio


 


Kratak opis publikacije:U ovoj publikacija nalaze se slike nagraÄ‘enih i odabranih radova učenika i učenica osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali na likovnom konkursu \"Energetski efikasno društvo - cilj kome težimo\". Slike radova propraćene su tekstom o održivoj upotrebi električne enegije u domačinstvima.Donator: Projekat organizovanja likovnog konkursa kojeg je ova publikacija deo, bio je pokriven sredstvima programa "Regionalnog centra za životnu sredinu", a program je finansirala "Švedka agencija za meÄ‘unarodni razvoj i saradnju" (SIDA).« nazad na publikacije