Zajedno ka energetskoj efikasnosti i održivom razvoju

Naziv publikacije: Zajedno ka energetskoj efikasnosti

Jezik pubikacije: Srpski

Autor: Igor Jezdimirović

Izdavač: Inženjeri zaštite životne sredine

Dizajn i ilustracije: DusanJelesijevic.com

Štampa: NIBA Komerc

Tiraž: 600

Preuzmite publikaciju OVDE

Kratak opis publikacije: Publikacija podseća na često prekomernu potrošnju energije prilikom korišćenja različitih uređaja u domaćinstvu i daje praktične savete kako da se smanji potrošnja energije i tako doprinese očuvanju Planete. Na kraju se nalazi opis projekta "Zajedno ka energetskoj efikasnosti" u sklopu kojeg je ova publikacija urađena. Takođe je tu i opis NVO "Inženjeri zaštite životne sredine" koji su sproveli pomenuti projekat.

Donatori: Izradu ove publikacije podržao je "Sektor" program "Regionalnog centra za zaštitu životne sredine", a finansijsku podršku omogućila je "Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju" ("SIDA").
 

Kada se pomisli na savremnu tehnologiju, obično je prva asocijacija lagodniji život pored svih uređaja koji obavljaju razne poslove umesto nas ili nas zabavljaju. Međutim, najčešće se zaboravlja na energiju koja se pri radu svakog uređaja troši. Ovo ne bi ni bio problem da trošenje energije ne podrazumeva i trošenje neobnovljivih resursa naše Planete. U ovoj brošuri možete naći praktične savete kako da u svom domaćinstvu što manje trošite energiju i tako dopinesete očuvanju Planete.

 
« nazad na publikacije